Skip to main content

Disclaimer & Copyright

Algemene voorwaarden
Op al omijn overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd in 2014 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een kopie hiervan kunt u per mail aanvragen.

Disclaimer
Ik zet me in om de informatie die ik aanbied op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar ik geef hiervoor geen garanties.
 Ik kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van mij worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Kees van Dongen - Landschaps- & Portretfotografie.
De informatie op mijn website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Ik heb geen zeggenschap over deze websites.
Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Ik aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door aanpassingen uitgevoerd door de klant zelf of door de provider waar de website wordt gehost.

Copyright
Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen keske.com en vandongenfotografie.nl berusten bij Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze domeinnamen.
Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door mij op welke manier dan ook.
Nederlands recht is van toepassing.

Kees van Dongen

Gebouwd met liefde en cafeïne :).

© 2012 - 2024  Kees van Dongen - Fotografie  |  Alle rechten voorbehouden  |  Privacybeleid  |  Disclaimer  |  Website: Van Dongen Design